rehabilitacja osób starszych

Rodzaje rehabilitacji ruchowej

Rehabilitacja często kojarzy się z dochodzeniem do zdrowia po wypadkach lub urazach dużego stopnia. Często kojarzona jest z pobytem w szpitalu oraz długą rekonwalescencją. Może ona jednak dotyczyć różnego rodzaju uszkodzeń ciała. Z definicji jest to forma całościowego wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych. Z jej dobrodziejstw korzysta wielu różnych ludzi, od pacjentów ortopedycznych zaczynając, na sportowcach amatorach kończąc. Najważniejszą rolę, jaką pełni rehabilitacja Poznań jest opóźnianie efektów degeneracji ciała.

Jakie są rodzaje rehabilitacji ruchowej?

Jest kilka rodzajów zabiegów, które pomagają uzyskać żądany efekt w rehabilitacji. Są to m.in.: kinezyterapia, jonoforeza, masaż, hydroterapia, krioterapia. Każde z nich pełni inne funkcje, lecz ich nadrzędnym celem jest zmniejszenie bólu występującego po urazie. Zniwelowanie bólu prowadzi do kolejnego etapu rehabilitacji, jakim są ćwiczenia. Co więcej, na przystąpienie do ćwiczeń musi wyrazić zgodę fizjoterapeuta lub lekarz. Żeby jednak móc mówić o sukcesie w pełnym wymiarze, nie można zapominać o samym pacjencie. Musi on się wykazać siłą woli i nieugiętą chęcią do ćwiczeń. Dlatego wybierając miejsce fizjoterapii warto wziąć pod uwagę takie miejsce jak rehabilitacja Poznań. Na podstawie badań naukowców pochodzących ze stanów zjednoczonych, lepsze efekty rehabilitacji osiągają osoby w młodym wieku. O wiele łatwiej jest wypracować z nimi odpowiednie nawyki, które wpływają na poprawę stanu całego organizmu. Chętniej także podejmują ćwiczenia i trzymają się ustalonych zasad.

Osoby starsze z dużo większym oporem podchodzą do kwestii ćwiczeń. Ich psychiczne negatywne nastawienie uniemożliwia pracę nad wytworzeniem nowych nawyków. Są one niezbędne do zmiany obecnego trybu życia. W trakcie rehabilitacji wymaga się, żeby chory ćwiczył minimum 2 razy dziennie. Najlepiej, gdy będzie to robił pod czujnym okiem swojego fizjoterapeuty. Dopiero kiedy pacjent osiągnie pewien poziom umiejętności, możliwe jest wprowadzenie samodzielnych zajęć. Muszą być one wykonywane zgodnie z zaleceniami. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie sukcesu w rehabilitacje jest systematyczne i prawidłowe wykonywanie ćwiczeń. W przeciwnym wypadku można się spodziewać odwrotnych efektów. Ćwiczenia są tak dobrane, aby nie stanowiły żadnego obciążenia dla chorego i by można je wykonywać w seriach. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych obciążeń, jednak następuje to najwcześniej po kilku tygodniach. Maksymalne obciążenie dla kobiet to 3 kilo, a dla mężczyzn 5 kilo.