Jaką opiekę zapewnić seniorom?

Domy opieki jeszcze kilka dekad temu budziły niemiłe skojarzenia, bo utożsamiane były z odrzuceniem przez najbliższą rodzinę osoby starszej, chorej lub ułomnej. Tym bardziej, że w tamtym okresie bardzo dużo osób a zwłaszcza kobiet nie podejmowało pracy zawodowej i zajmowało się wyłącznie rodziną i domem. Poza tym domy opieki były w Polsce rzadkością i przebywały w nich głównie osoby ze szczególną niepełnosprawnością, albo osoby w bardzo podeszłym wieku, które nie miały rodziny mogącej się nim zaopiekować.

Zupełnie inaczej jest dziś, bo żyjemy w dobie, kiedy niemalże każdy człowiek zarówno mężczyzna, jak i kobiety pracuje zawodowo. I w takiej sytuacji nie ma możliwości sprawowania całodobowej opieki nad niesamodzielną osobą starszą lub osobą niepełnosprawną i wymagającą na stałe kogoś do opieki. I tu na przeciw wychodzą liczne domy opieki rozsiane po wszystkich regionach naszego kraju i świadczące usługi opiekuńcze całodobowe lub dzienne. Taki dom opieki Poznań poleca wszystkim poszukującym pomocy w tym regionie Polski.

Poznań jest miastem leżącym w zachodniej części naszego kraju, w Wielkopolsce, nad rzeką Wartą. Miasto rozciąga się na powierzchni 262 kilometrów kwadratowych i liczy ponad 532 tysiące mieszkańców. Ponadto Poznań jest miastem słynącym z wysokiego poziomu edukacji, jak i wysokiego standardu życia i bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Dlatego też istnieją w Poznaniu i jego okolicach różne domy opieki będące placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające osobom, które wymagają opieki całodobowej z przeróżnych przyczyn, jak na przykład podeszły wiek, niepełnosprawność, upośledzenie, choroba.

Wszystkie domy opieki dzieli się na kilka grup w zależności od przeznaczenia. I tak istnieją domy opieki dla seniorów, domy opieki dla osób przewlekle chorych psychicznie, domy opieki dla przewlekle chorych na inne choroby, domy opieki dla osób niepełnosprawnych ruchowo – fizyczne, domy opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, domy opieki dla dzieci i młodzieży, jak i domy opieki dla osób uzależnionych od używek.

Domy opieki są prowadzone przez jednostki samorządowe, przez osoby fizyczne, przez fundacje i stowarzyszenia, przez instytucje kościelne – zakony, jak i przez pozostałe osoby prawne.
Aby mógł powstać dom opieki należy spełnić szereg warunków wymienionych w umowie o pomocy społecznej, czyli spełnić wszystkie wymagane standardy i uzyskać od władz stosowne pozwolenie na prowadzenie takiego domu.

Prowadzenie domu opieki jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem i dlatego nie może podejmować się go każdy, a tylko ten, kto ma na uwadze dobro osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.